ΔΑΣΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ

Παρέχουμε έργα και υπηρεσίες σε θέματα διαχείρισης και αποκατάστασης φυσικού περιβάλλοντος, δασικών χαρτογραφήσεων και δασικών αμφισβητήσεων

ΔΑΣΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ

Παρέχουμε έργα και υπηρεσίες σε θέματα διαχείρισης και αποκατάστασης φυσικού περιβάλλοντος, δασικών χαρτογραφήσεων και δασικών αμφισβητήσεων

ΔΑΣΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ

Παρέχουμε έργα και υπηρεσίες σε θέματα διαχείρισης και αποκατάστασης φυσικού περιβάλλοντος, δασικών χαρτογραφήσεων και δασικών αμφισβητήσεων

ΔΑΣΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ

Παρέχουμε έργα και υπηρεσίες σε θέματα διαχείρισης και αποκατάστασης φυσικού περιβάλλοντος, δασικών χαρτογραφήσεων και δασικών αμφισβητήσεων

ΔΑΣΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ

Παρέχουμε έργα και υπηρεσίες σε θέματα διαχείρισης και αποκατάστασης φυσικού περιβάλλοντος, δασικών χαρτογραφήσεων και δασικών αμφισβητήσεων

  • Αναμορφωμένος Δασικός Χάρτης Εύβοιας

Περίοδος υποβολής αντιρρήσεων (05-02-2021 έως 31-07-2022)
  • Ενστάσεις / Αντιρρήσεις κατά του αναμορφωμένου δασικού χάρτη

  • Υποβολή δηλώσεων στο εθνικό κτηματολόγιο / εντοπισμός ακινήτου στο ελληνικό γεωδαιτικό σύστημα αναφοράς (ΕΓΣΑ 87)

Για να ενημερωθείτε άμεσα σχετικά με τη χρήση γης (δασικής ή άλλης μορφής) της ιδιοκτησίας σας:


Μελέτες Δασικών Χαρτών

Οι δασικοί χάρτες, καταρτίζονται με την οριοθέτηση των δασικών εκτάσεων από τη φωτοερμηνεία ιστορικών και πρόσφατων αεροφωτογραφιών, σύμφωνα με τις διατάξεις τις δασικής νομοθεσίας.


Μελέτες Δασικής Αναψυχής

Η προστασία, ανάδειξη και αξιοποίηση της βιοκοινωνικής και τοπογραφικής διαμόρφωσης που παρουσιάζει το δάσος.


Μελέτες Αντιπυρικής προστασίας

Οι Δασικές μελέτες αναφέρονται σε ένα ευρύ πεδίο μελετών που σχετίζονται με τη διαχείριση, την προστασία και την αναβάθμιση των δασικών οικοσυστημάτων.

Σύνταξη Δασικών Χαρτών

Σύνταξη Τοπογραφικών Διαγραμμάτων Δασικών Εκτάσεων

Σύνταξη Εκθέσεων Πραγματογνωμοσύνης για δικαστική χρήση

Σύνταξη Εκθέσεων Φωτοερμηνείας για πράξεις χαρακτηρισμού

Σύνταξη Διαχειριστικών μελετών

ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΣ

Το γραφείο μας δραστηριοποιείται από το 1997 παρέχοντας έργα και υπηρεσίες σε θέματα διαχείρισης και αποκατάστασης φυσικού περιβάλλοντος, δασικών χαρτογραφήσεων και δασικών αμφισβητήσεων.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Δρακοπούλου 18, Χαλκίδα, Τ.Κ. 34100, Εύβοια

2221089814 | 2221092390

22210 92390

info@dasikosxartis.gr

Βρείτε μας στο χάρτη

ΒΡΕΙΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ FACEBOOK

ISO 9001 ENSOGREEN
ISO 14001 ENSOGREEN
ISO 45001 ENSOGREEN